Martina Schmidt, specialistläkarmottagning


Jag är specialistläkare i Psykiatri. Du kan söka hjälp hos mig för olika psykiatriska besvär (Depression, Ångeststörningar, Krisreaktioner, Neuropsykiatriska störningar, Utmattningssyndrom). Just nu kan jag tyvärr inte ta emot nya patienter.

Jag pratar svenska, tyska, engelska och franska.

Vill du komma i kontakt med mig, ring direkt eller använd formuläret här vid sidan så återkommer jag så snabbt som möjligt.

Lite information om mig


Jag är specialistläkare i Psykiatri, legitimerad av Socialstyrelsen med långvarig erfarenhet i bedömning och behandling inom öppenvård och slutenvård av psykiatriska och psykologiska problem.

Dessutom har jag i många år i Tyskland arbetat som allmänläkare med bred erfarenhet av somatiska sjukdomar och missbruks—beroendesyndrom som inte sällan förkommer i samsjuklighet med psykiatriska diagnoser.

CV


2006 Specialistkompetens i Psykiatri, Socialstyrelsen Stockholm

2004—2005 Grundläggande utbildning i Psykoterapi, Psykoterapiinstitutet Stockholm

1982— 1989 Högskolestudier Läkarprogram, Universitet Mons/Belgien och Universitet Berlin/ Tyskland